Groot assortiment fairtrade en duurzame producten

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

ANBI

ANBI

 

 Naam instelling

 Wereldwinkel Gouda

 RSIN

 804107981

 Vestigingsadres

 Lange Groenendaal 38, 2801 LT Gouda

 Telefoonnummer

 0182-525260

 E-mail adres

[email protected]

 

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel?

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Gouda bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Gouda is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Gouda vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

Financiering

De stichting Wereldwinkel Gouda wordt geheel uit eigen middelen gefinancierd. De stichting ontvangt daarnaast jaarlijks middels donaties een bijdrage aan de financiële huishouding. De stichting ontvangt ook rente-inkomsten over het uitstaande vermogen.

Beheer van het vermogen

Het eigen vermogen van de stichting Wereldwinkel Gouda wordt beheerd door het bestuur, i.c. de penningmeester. 

Besteding van  het vermogen

Het vermogen van de stichting Wereldwinkel Gouda wordt ingezet ter financiering van investeringen in de winkel –met omzetvergroting als doelstelling- en voorraadvorming. Het financieel beleid is om het vermogen liquide te houden en in ieder geval niet risicodragend te beleggen. 

Samenstelling/Functies van het bestuur

De Wereldwinkel Gouda heeft sinds haar oprichting in 1983 een stichting als rechtsvorm en kent een stichtingsbestuur.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Organisatie en beloningsbeleid

De wereldwinkel Gouda is een organisatie met vrijwilligers. De dagelijkse gang van zaken in de winkel wordt door onze (betaalde) winkelmanager geregeld.

Afgezien van de winkelmanager werkt iedereen bij ons zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. De winkel en de medewerker gaan bij “indiensttreding” een wederzijdse overeenkomst aan, waarin de rechten en plichten over en weer worden vastgelegd.

We vergoeden een aantal specifieke zaken voor onze medewerkers:

Verslag

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur om (financiële) verslagen te ontvangen over de afgelopen jaren. Het financieel verslag wordt elk jaar -uiterlijk in maart- vastgesteld.

Financiële huishouding

De winkel is omzet- en loonbelasting- (voor de winkelmanager) plichtig. We voeren dan ook nauwgezet een financiële administratie. De penningmeester stelt een financieel verslag per kalenderjaar op, dat bestaat uit een winst- en verliesrekening, een balans en een verantwoording van de veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Elk jaar wordt de administratievoering door een tweetal vrijwilligers (de kascommissie) gecheckt.

Per jaar wordt ook een begroting opgesteld en per kwartaal wordt bekeken hoe de werkelijkheid zich verhoudt ten opzichte van het plan.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »